Bærekraft

The Well er opptatt av å ta samfunnsansvar. Vi er vår rolle bevisst og i vår daglige drift har vi fokus på bærekraftsmål knyttet til miljø, helse og likeverd. Dette betyr mye for oss og våre ansatte – og vi vet det betyr mye for våre gjester.

Miljø
Vann er en del av vår identitet, og fasilitetene på The Well krever store mengder vann, som i seg selv ikke er bærekraftig. Vi er opptatt å bevare naturen i størst mulig grad, og et av de viktigste målene våre  å redusere vårt eget miljøavtrykk i størst mulig grad. Dette gjør vi blant annet gjennom et svært moderne anlegg som gjenbruker både vann og varme. Oppvarmingen av basseng og bygget skjer gjennom bergvarme.

Vi tilbyr også 100% plantebasert i vår Naturli’ Wellness Lounge, som er både sunt og miljøvennlig. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for å redusere matsvinn, bruk av plast og lignende i driften av The Well.

Helse
God helse er et naturlig bærekraftsmål for The Well. Vi er til for å gi folk et bedre liv, og gjennom naturens elementer skaper vi helsefremmende opplevelser. The Well finnes for at folk skal finne tilbake til kroppen og pusten, fordi vi er kilden til helsefremmende velvære. Derfor tar vi alltid utgangspunkt i et helseperspektiv når vi skal utvikle nye konsepter, slik at de kan bidra til å forbedre gjestenes fysiske og psykiske helse.

Likeverd og toleranse
Likeverd og toleranse er vårt tredje bærekraftsmål. På The Well er du fri til å bare være - slik som du er skapt. Derfor er alle slags mennesker velkommen hos oss. Innad i organisasjonen er vi også opptatt av mangfold, og vi er svært stolte av å være en multikulturell, flerspråklig og regnbuefarget organisasjon. 

043The Well Bilder Okt