THE WELL VILKÅR GYLDIG FRA 18.03.19

Disse vilkårene gjelder på THE WELL AS.

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM GJEST HOS THE WELL

THE WELL:

- Ved mistanke om misbruk av gjestarmbånd forbeholder The Well seg retten til å konfiskere båndet inntil rett identitet er fastslått.
- The Well kan i særlige tilfeller utestenge gjester med inntil to år dersom kundens opptreden tilsier at kundens eller øvrige kunders sikkerhet ikke er ivaretatt ved The Well.
- Vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand.
- Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
- Forbeholder seg retten til å stenge anlegget ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor The Well´ kontroll.
- Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere i saunaer.
- Fraskriver seg enhver ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i anlegget, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre anlegget har opptrådt uaktsomt.
- Fastsetter de regler som gjelder på anlegget. Kunden plikter å følge de retningslinjer og regler som de ansatte ved anlegget gir.
- Barn under 18 år skal ikke oppholde seg på anlegget.
- Kameraovervåkning gjennomføres på The Well. Formålet med overvåkningen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle gjester. Kameraovervåkningen og behandling av innhentet informasjon foretas i henhold til den enhver til gjeldende lovgivning.

GJEST:

- Ved utilbørlig oppførsel, brudd på betingelser eller regler og retningslinjer, kan The Well til enhver tid utestenge kunden med øyeblikkelig virkning.
- Plikter å vise gyldig legitimasjon ved registrering.
- Plikter alltid å ha på seg sitt gjestearmbånd under besøk på anlegget.
- Kan ikke overdra sitt personlige gjestearmbånd til en annen person.
- Som kunde på The Well bekrefter du at du ikke bruker noen form for rusmidler som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved bruk av rusmidler vil du som kunde bli utestengt med umiddelbar virkning.
- Alle kundeprofiler i The Well er personlige.
- Kunden er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte anlegget.
- Aksepterer at kunden ikke kan kreve erstatning/refusjon av inngangsavgift dersom anlegget ellers deler av anlegget må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.
 -Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på anlegget.
- Ved brann avslutt «aktivitet» umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.
- Kunden er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.

2. GJESTEARMBÅND OG THE WELL HANDLEKONTO

Alle kunder får personlig gjestearmbånd ved registrering i resepsjonen.
Kunden får automatisk opprettet en The Well handlekonto på gjestarmbåndet sitt. Med dette menes at gjestarmbåndet kan benyttes som betalingsmiddel for kjøp av varer og tjenester på hele anlegget. Gjestarmbåndet er personlig og kunden er selv ansvarlig for at det ikke misbrukes. Beløpet benyttet på anlegget på The Well handlekonto betales ved utsjekk i resepsjonen eller ved betalingsautomater.

3. PERSONOPPLYSNING, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON

- The Well vil til enhver tid behandle kundens personopplysninger i samsvar med vår personvernerklaring og gjeldende lovgivning. All informasjon lagret i The Well kundedatabase vil kun benyttes internt. The Well vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.
- Kunden har rett til innsyn i sin besøkshistorikk og kan kreve å få denne slettet. The Well skal bekrefte mottak av melding om sletting.
- I henhold til punkt 1 vil kameraovervåking gjennomføres på The Well. Formålet med overvåkingen er å forebygge/utrede lovbrudd og skape et trygt og sikkert miljø for alle gjester. Kameraovervåkingen og behandlingen av innhentet informasjon foretas i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
- Ved samtykke fra kunde for kommunikasjon og markedsføring kan The Well benytte enhver kommunikasjonsform overfor kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, MMS m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, i henhold til markedsføringsloven § 15. Kunden kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte The Well. Kunden kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endring av kjøpt opphold, førstegangshenvendelser vedrørende kundeopplevelse eller annen viktig informasjon tilknyttet kundens besøk.