• I forbindelse med bygging av hotell på The Well vil det tidvis pågå arbeid som kan påvirke ditt besøk på The Well.

 

  • Det foregår vedlikeholdsarbeid i 2. og 3. etasje. Som følge av dette er det montert et stillas på mezzaninen inne på The Well. Arbeidet ble påbegynt i starten av oktober 2020.

 

  • På grunn av bygningsarbeid ved hovedinngangen på The Well er det dessverre ikke tilgjengelige handicapparkering. Det er fri adkomst med bil frem hovedinngangen.