Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, krever at alle bedrifter, inkludert The Well AS, skal være åpne og transparente om hvordan vår virksomhet påvirker omverdenen.

 

Loven har som mål å redusere risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter, og sikrer at vi aktivt arbeider for å opprettholde anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, eiere og innenfor vår egen virksomhet.

 

Åpenhetsloven fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og dette gjelder både for egen virksomhet og for våre leverandører og deres underleverandører. Loven pålegger oss å utføre aktsomhetsvurderinger for å forstå og håndtere potensielle risikoer for brudd. Vi er også forpliktet til å informere om grunnlaget og resultatene av disse vurderingene.

 

Integrert arbeid i virksomheten

 

Som en betydelig aktør i reiselivsbransjen, ser The Well AS på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som en selvfølge. Vi sikrer at arbeidsforholdene for våre ansatte og de i våre leverandørkjeder er i samsvar med internasjonale konvensjoner for å unngå brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Disse verdiene er forankret i The Well AS' styringsdokumenter. Vi stiller strenge krav til våre leverandører og krever at de signerer og etterlever våre etiske retningslinjer.

 

Aktsomhetsvurderinger

 

Hovedforpliktelsen i Åpenhetsloven består i å utføre aktsomhetsvurderinger, i samsvar med OECDs retningslinjer.

Disse vurderingene sikrer at vi forstår vår påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og at vi tar nødvendige skritt for å redusere negativ påvirkning og reparere eventuell skade.

 

Offentlig redegjørelse

 

I henhold til Åpenhetsloven vil vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger bli publisert offentlig, for første gang innen 30. juni 2023.

Klikk her for fullstendig redegjørelse. 

Har du spørsmål om ifm. The Wells åpenhetsloven eller The Well AS’ aktsomhetsvurderinger kan du ta kontakt med oss her: privacy@thewell.no

 

Thewell Onsen 2022 10Forside